new

Social Enterprise ที่ไร่สิงห์ปาร์ค จังหวัดเชียงราย

เมื่อสิงห์ปาร์ค นำศิลปินไทย แปลงรูปสู่นิวยอร์ก Metamorphosis: Banjerd Lekkong a Solo Exhibition

มิถุนายน 4, 2016 // 0 Comments

                 คนที่น่าอิจฉาที่สุด คือ คนที่ ได้ทำในสิ่งที่ตนรัก ได้เดินตามความฝัน ได้ทำในสิ่งที่ คนบอกว่า เป็นไปไม่ได้ .. ให้กลายเป็นสิ่งที่เป็นไปได้.. คุณ บรรเจิด เหล็กคง [...]

social enterprise ความรู้ใหม่ เมื่อฉันไปเยือนสิงห์ปาร์ค เชียงราย

มีนาคม 27, 2016 // 0 Comments

  หลายคนคงเคยได้ยิน ประโยคที่ว่า “นักการเมืองยื่นปลา พระราชายื่นเบ็ด”. “นักการเมืองยื่นปลา” เป็นนโยบาย ประชานิยม เป็นการหยิบยื่นสิ่งที่จับต้องได้ให้ [...]