new

Flores

Yaxha พีรามิดมายา แห่งป่าลึก กับ พิธีบูชายันต์อันแสนโหดร้าย เค้าทำกันยังไง ฆ่าบูชาด้วยเลือด​

มกราคม 20, 2017 // 0 Comments

Yaxha อ่าน ว่า ยักฮา .. เป็น พีรามิดมายา อยู่ทาง ตะวันออกเฉียงเหนือ ของเมือง Petan ใช้เวลาเดินทาง ราว 2 ชม. จาก Flores  เป็น โบราณ สถาน ยุค Precolombian  ของชาวมายา โบราณสถานแห่งนี้ อยู่ ติดกับ ทะเลสา [...]

Flores ,Guatemala ประตู สู่นครมายา เมืองแห่งพิธีบูชายันต์

มกราคม 19, 2017 // 0 Comments

ถ้าใครเป็นแฟนการ์ตูน หรือนิยาย ประวัติศาสตร์ โบราณ ในป่าลึก   ต้องรู้จัก พีรามิด รูปทรงแปลกตา บนยอดมีฐาน  มีบันไดทางขึ้น มีการบูชายันต์ หญิงสาวบริสุทธิ์ ถวายต่อเทพเจ้า แห่งไฟ. [...]