new

โมนยวา

รีวิวทริปพม่า โมนยวา ย้อนอดีตเมืองแห่งทะเลพระพุทธรูป

กันยายน 27, 2015 // 0 Comments

ใครที่เคยไปเที่ยว พม่า มักจะคุ้นชิน กับ มัณฑะเลย์ เมืองหลวงสุดท้ายของพม่า ก่อนตกเป็นเมืองขึ้นของ อังกฤษ ..สะพานอูเบ็ง สะพานไม้ ยาวที่สุดในโลก ที่สร้างจากไม้สัก ของราชวังเก่า [...]