new

ภูเขาเมียวยาง

ทริป เกาหลีเหนือ ส่งกลับหรือจับขัง..10 days Liberation day tour ตอนที่ 12 ป่าน้ำหอมอันลึกลับ Mt Myohyang กับชาวบ้านนอก ที่ไม่ได้จัดฉาก ของเกาหลีเหนือ

มกราคม 30, 2017 // 0 Comments

  ที่  ภูเขา  Myohyang เราพักที่ โรงแรม Yanggakdo เป็นโรงแรมเก่า  ด้านใน เหมือนโรงแรมทั่วไป  ระดับ ประมาณ 2-3 ดาว มีห้องนวดแผนโบราณ มีห้องสนุกเกอร์ มีบาร์เบียร์ แบบ นั่งดื่ม เรียงกัน ตรง [...]