new

ผู้หญิงเดินทางคนเดียว

อยากแบกเป้ แต่ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไง มาดูเทคนิค การแบกเป้ สำหรับมือใหม่กัน

มีนาคม 16, 2016 // 0 Comments

อยากแบกเป้ แต่ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไง .. มาดูเทคนิค การแบกเป้ สำหรับมือใหม่กัน สิ่งที่ต้องเตรียม 1.สถานที่ในดวงใจ สำหรับมือใหม่ ถ้าจะข้ามขั้น ไปต่างประเทศเลย แนะนำประเทศ ที่ [...]