new

พระพุทธเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถคันธารราฐอนุสรณ์​ พระพุทธรูปสำริดยืน ที่สูงที่สุด ในประเทศไทย

_mg_2977

พระพุทธเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถคันธารราฐนุสรณ์ พระพุทธรูปโลหะสำริดที่สูงที่สุด ในประเทศไทย โดยมีความสูง ถึง 32 เมตร
ประดิษฐานอยู่บนลานประทักษิณ ณ วัดทิพย์สุคนธาราม ตำบลดอนแสลบ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี

_mg_3022

พระพุทธเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถคันธารราฐนุสรณ์ เป็นพระพุทธรูปยืนปางขอฝน สร้างขึ้น โดยปณิธานอันแรงกล้า ของ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ อดีตเจ้าอาวาสวัดชนะสงคราม ที่จะสร้างพระพุทธรูปใหญ่ขึ้น เพื่อ เป็นอนุสรณ์ิแห่งพระพุทธรูปเมือง บามิยัน ประเทศอัฟกานิสถาน ที่ถูกระเบิดทำลายลง
เหตุที่สร้างเป็น พระปางขอฝน เนื่องจากบริเวณนี้ มีสภาพแวดล้อมที่แห้งแล้งนั่นเอง.
ในวันที่ 21 พค. 2553 ซึ่งตรงกับวันวิสาขบูชา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9   ทรงรับเป็นราชธุระ ร่วมทำบุญ และทรงช่วยสนับสนุนโครงการ ให้เกิดผลสำเร็จลุล่วง

_mg_2989

พระพุทธเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถคันธารราฐนุสรณ์ มีความหมายถึง
1.พระพุทธรูปซึ่งเป็นที่พึ่งของประชาชนชาวไทยและชาวโลก
2.พระพุทธรูปซึ่งเป็นที่พึ่งของสามโลก ได้แก่ โลกสวรรค์ โลกมนุษย์ และยมโลก
3.พระพุทธรูปที่สร้างขึ้น เพื่อรำลึกถึงพระพุทธรูปแห่งบามิยัน ประเทศอัฟกานิสถาน

_mg_3010

ด้วยความสูง 32 เมตร ที่สร้างอันมีความหมายถึง อาการแห่งกายของมหาบุรุษ 32 ประการ
การก่อสร้างพระพุทธรูปองค์ใหญ่ มีความประสงค์ให้ดำรงอยู่ยืนยาว ร่วมพันปี การก่อสร้างจึงใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการก่อสร้าง แต่ยังคงความงดงาม ตามลักษณะทางพุทธศิลป์

_mg_2845
ก้าวแรก ที่เข้ามาที่นี่  จะเจอ อุทยานพุทธศิลป์ ใหญ่โต สะอาด สงบร่วมเย็น มีพระพุทธรูปยีนปางขอฝน
เป็นสง่า มองเห็นได้ จากระยะไกล. เข้ามาด้านใน มี อาคารนิทรรศการ และนิทรรศการกลางแจ้ง

_mg_2886

นิทรรศการกลางแจ้ง แวดล้อมไป ด้วยพรรณไม้ ในพุทธประวัติ เช่น ต้นศรีมหาโพธิ์ ต้นไม้ที่ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า ต้นไทรนิโครธ ต้นไทรที่ พระมหาสาวกมหากัสสปะ พบพระพุทธเจ้าและขอบวชใต้ต้นนี้ และได้บรรลุ เป็นอรหันต์ ใน 7 วัน ต้นสาละ ต้นไม้ ที่พระพุทธเจ้าประสูตร และปรินิพพาน

_mg_2889

_mg_2815

_mg_2895
ด้านในอาคารนิทรรศการ มีรูปปั้น พระมหาธีราจารย์

 

_mg_2910

และขั้นตอน การออกแบบและก่อสร้าง พระพุทธเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถคันธารราฐนุสรณ์

 

_mg_2915

 

_mg_2929

_mg_2934

_mg_2935

 

_mg_2938

 

 

เดินเข้าไป ด้านในเรื่อยๆ จะ เป็นห้องฉายวีดีทัศน์ แบบ360 องศา เป็นเรื่องราวของพระเจ้าอโศกมหาราช อัครศาสนูปถัมภกผู้ยิ่งใหญ่ ผู้วางดาบจากการศึกสงคราม หันมาเลื่อมใส ในพระพุทธศาสนา
โดยทรงเสด็จ ไปยังสถานที่ ที่พระพุทธองค์ ประสูติ ตรัสรู้ แสดงปฐมเทศนา และปรินิพพาน พร้อมโปรดให้สร้างเสา พร้อมจารึกว่า สถานที่แห่งนั้น เกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้า อย่างไร

_mg_2945

_mg_2947

_mg_2949
ห้องถัดไป เป็นการนำเสนอ ถึง พุทธศาสนาที่เข้ามาหยั่งราก ลงในดินแดนสุวรรณภูมิ มาจนถึง กรุงรัตนโกสินทร์ ของเรา ในปัจจุบัน

ถัดเข้าไปด้านในอีก เป็นห้องที่ตกแต่งจำลองแบบอย่างสวยงาม ให้ความรู้ถึงเจดีย์ หรือ เจติยะ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่ใช้ในการสื่อสาร ทางพระพุทธศาสนา เพื่อเผยแผ่ พระธรรม คำสั่งสอน ของพระพุทธเจ้า

 

_mg_2953

เจติยะ แปลว่า สิ่งที่ควรบูชา
แบ่งออกเป็น สี่อย่างคือ
ธรรมเจดีย์ …คือพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า เป็นเจดีย์ที่ควรบูชา อย่างแท้จริง
ธาตุเจดีย์.. คือ เจดีย์ที่ประดิษฐานพระบรทสารีริกธาตุ
บริโภคเจดีย์ . คือ สิ่งที่เกี่ยวเนื่อง กับพระพุทธเจ้า ได้แก่ สังเวชนียสถาน ทั้ง 4 แห่ง คือ สถานที่ ประสูติ ตรัสรู้ แสดงปฐมเทศนา และปรินิพพาน รวมถึง สิ่งของที่พรพุทธเจ้าเคยใช้สอย ได้แก่ ต้นโพธิ์ที่พุทธคยา บาตร จีวร
อุเทสิกะเจดีย์ คือ สิ่งที่สร้างขึ้น เพื่ออุทิศแด่ พระพุทธเจ้า ได้แก่ พระพุทธรูป พระพิมพ์ รอยพระพุทธบาท ธรรมจักร

_mg_2955

_mg_2957

ในปัจจุบัน คนเรามักให้ความสำคัญกับ อุเทสิกะเจดีย์ ซึ่งเป็นเพียงสิ่งที่สร้างขึ้นในภายหลัง หากแต่ ธรรมเจดีย์ต่างหาก ที่เป็นเจดีย์ ที่สำคัญที่สุด ที่ควรยึดถือ ..

ห้องต่อไป เป็นห้องจำลอง หุบเขาบามิยัน .

_mg_2961
หุบเขาบามิยัน ในอดีต เป็นเมืองที่อยู่ในแคว้น บากเตรีย – คันธาระ 1 ใน 9 เส้นทาง ที่สมณฑูตไปเผยแผ่ พระพุทธศาสนา ปัจจุบันคือ ประเทศอัฟกานิสถาน ซึ่ง ในอดีต ดินแดนนี้ เป็นเส้นทางสายไหม เชื่อมระหว่าง จีน อินเดีย ตะวันออกกลาง ยุโรป ด้วยหนทางอันยาวไกล ภิกษู ที่จาริกผ่าน จึงพำนักระหว่างทาง โดยอาศียตามถ้ำต่างๆ ณ เชิงเขาบามิยัน
พระพุทธรุปยืน แห่งบามิยัน ตั้งตระหง่านผ่านกาลเวลามายาวนาน ถึง 1700 ปี ก่อนจะถูกระเบิดทำลาย ไปในปี 2544 สร้างความสะเทือนใจให้ชาวพุทธ ทั่วโลก
ทางออก ของ นิทรรศการ เป็นห้องทาสีขาว เปรียบเสมือนความว่างเปล่า .. ณ จุดสุดท้าย ของชีวิต

_mg_2963
พระพุทธเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถคันธารราฐนุสรณ์ และสวนป่าพระพุทธอุทยาน จึงเป็นเหมือน อนุสรณ์แห่งการตื่นรู้ ดำรงอยู่ด้วยสติ รู้ถึงทุกข์ และหนทางแห่งการดับทุกข์ ตื่นจากความโง่ ความหลง ที่เวียนว่าย อยู่ในวัฏสงสาร ตื่นแล้วจึงปฏิบัติตน ให้พ้นทุกข์ เป็นผู้เบิกบาน คือพระพุทธเจ้า ศาสดา ของศาสนา พุทธ นั่นเอง

_mg_2967

ด้านหลังขององค์พระ มีทางเดินขึ้นไปสู่ยอดเนินเขา ประกอบด้วย บันได ประมาณ 800 ขั้น เป็นจุดเดินขึ้นไป เพื่อ ถ่ายภาพมุมสูง ของ พุทธอุทยาน ได้โดยรอบ

_mg_2865

พระพุทธเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถคันธารราฐนุสรณ์ จึงเป็นอีกสถานที่ ที่ขาดไม่ได้ เมื่อ เดินทางมาเยือน กาญจนบุรี ควรค่าแก่การ เดินทางไปกราบไหว้ เสริมบุญบารมี และเพื่อความเป็นสิริมงคลต่อชีวิต_mg_2869

_mg_2879
ด้านหลัง เป็นวัด ทิพย์สุคนธาราม ที่สามารถแวะไป เยี่ยมชมรอบบริเวณวัดได้

_mg_2969

_mg_2972

_mg_2974

_mg_2976
ด้านหน้า มีร้านอาหาร มีอาหารอร่อย ราคาย่อมเยาว์ มีผลไม้ที่ปลูกเอง ของทางอุทยาน และมีร้านขายของที่ระลึก

_mg_2985

_mg_3135

_mg_2890

_mg_2989_mg_3072-edit_mg_3062
ส่วนนิทรรศการอนุสรณ์แห่งการตื่นรู้ เปิดให้บริการทุกวัน ยกเว้นวันจันทร์ ตั้งแต่เวลา 10.00 น. – 16.00 น.
สอบถาม ข้อมูลเพิ่มเติมได้ ที่ มูลนิธิพระพุทธเมตตาประชาไทย ในพระบรมราชินูปถัมป์
วัดทิพย์สุคนธาราม ถ.อู่ทอง- บ่อพลอย ต.ดอนแสลบ อ.ห้อยกระเจา จ.กาญจบุรี 71170
โทร 034510993
www.phrabuddhametta.com
Facebook phrabuddhametta

 

 

_mg_2810_mg_2812_mg_2813_mg_2819_mg_2820_mg_2828_mg_2831_mg_2833_mg_2838_mg_2843_mg_2849_mg_2853_mg_2858_mg_2867_mg_2901_mg_2908_mg_2925_mg_2928_mg_2940_mg_2973_mg_2984_mg_2987_mg_2993_mg_2995_mg_2997_mg_3002_mg_3004_mg_3007_mg_3015_mg_3020_mg_3025_mg_3030_mg_3032_mg_3037_mg_3038_mg_3040_mg_3044_mg_3049_mg_3053_mg_3131_mg_3133_mg_3134

About หมอนก ,Mornok (126 Articles)
ชื่อ ...น.ส. กนกรัตน์ เทโวขัติ ชื่อเล่น นก วัน เดือน ปีเกิด 1 ตค 2519 การศึกษา ปริญญาตรี ทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Tour guide, Tour leader มหาวิทยาลัยรังสิต ความสนใจพิเศษ . เป็นช่างภาพสมัครเล่น เวบไซค์ http://mornok.com Facebook page https://www.facebook.com/backpackersfriend/ เฟสบุคเพจ เพื่อนนักสะพายเป้ Backpacker's friend เป็นเพจบันทึกการเดินทาง ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ การเดินทางมีทั้งแบบแบกเป้และเดินทางแบบหรูหราสบาย พาเที่ยว พาถ่ายรูป พักโรงแรม พากิน เคยเดินทางมาแล้ว ราว 26 ประเทศ ทั่วโลก ในระยะเวลา 6 ปี เป้าหมายการเดินทางในอนาคตคือ รวบรวมถ่ายภาพปราสาทหินและวัดใน ประเทศไทย ให้ครบ ,เดินทางประเทศจีนและ อินเดีย ให้ครบทุกจังหวัด ,แบกเป้ ยาว หกเดือน เที่ยวประเทศฝั่งอเมริกาใต้ และอเมริกากลาง ผลงานที่ผ่านมา: ร่วมรายการ Bigbrother season 2549 pocketbook ก็จะวีน..ใครจะทำไม ละคร นรสิงห์ แชมป์ รายการ อัจฉริยะข้ามคืน ล้านที่ 4 ถ่ายแบบ,สัมภาษณ์ ลง magazine Alternative (June 2006), Hamburger (ปักแรกมิถุนายน 2549) ,GM Plus ,Lisa (7-6-06) ,แพรว (25 มิถุนายน 2549),Front mini Magazine (July 2006),เธอกับฉัน (ปักษ์หลังกรกฎาคม 2549) ,In Magazine (September 10, 2006),Gossip star ,TV Inside,Her World (ธ.ค. 2549), In Magazine (January 10, 2007) ,In Magazine (January 10, 2007) ,EXray (10 March 2007) ,Maxim (May 2007),เปรียว (ปักษ์หลังมิถุนายน 2550) เขียนคอลัมน์ บลอกเกอร์ชวนเที่ยว "แบกเป้เท่ทั่วโลก" นิตยสาร อสท. ฉบับเดือน มีนาคม 2559 นักเขียนคอลัมน์ ประจำ Dentist Backpack นิตยสาร Focus งานรีวิว .. เคยร่วมงานกับ.. Dtac ,Boots, TMB ,Master card ,bug bunny Looney Tunes Thailand ,Singha Park Ballon festival ,Airpay application, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย,การท่องเที่ยวมาเก๊า,Lenovo ,Samsung camera https://mornok.com/2015/09/22/อุทยานแห่งชาติภูสอยดา/ https://mornok.com/2016/02/15/airpay/ https://mornok.com/2016/01/21/วิธีแบกเป้จีน-ไปจางเจี-4/ http://www.manager.co.th/Feelgood/ViewNews.aspx?NewsID=9570000128471 youtube channel https://www.youtube.com/channel/UCTwZ49toHl8K8KYF4Wmt1uA?view_as=public เพื่อนนักสะพายเป้ Backpacker's friend instragram kanokrat_tawokhat
%d bloggers like this: